Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Wat verandert er in 2023 op de huizenmarkt?

De belangrijkste veranderingen voor kopers, eigenaren en huurders

Ook in 2023 verandert er weer van alles op de huizenmarkt. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet, zodat jij precies weet waar je dit jaar rekening mee moet houden!

Wijzigingen woningmarkt 2023 – Huis kopen

Grens vrijstelling overdrachtsbelasting naar € 440.000
Vanaf 1 januari 2023 wordt de grens verhoogd voor huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar en ben je vrijgesteld voor overdrachtsbelasting als je een woning koopt voor een bedrag van maximaal € 440.000. Dus koop je nu een woning van maximaal € 440.000 en passeert deze ná 1 januari 2023 bij de notaris? Dan betaal je géén overdrachtsbelasting.

Verhoging overdrachtsbelasting voor niet eigen woningen
Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting gaat omhoog van 8% naar 10,4%. De startersvrijstelling blijft gelden en de woningwaardegrens gaat omhoog van 400.000 naar 440.000. Ook het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft gelden.

NHG grens
In 2023 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar € 405.000. In 2022 was de grens € 355.000. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). NHG biedt een vangnet als mensen te maken krijgen met gedwongen verkoop of restschulden. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de grens in 2023 €429.300.

Biedlogboek
Het biedlogboek wordt verplicht per 1 januari 2023. Een biedlogboek maakt alle biedingen op een woning inzichtelijk voor de verkoper en kandidaat-kopers, waardoor het proces transparanter wordt. Er komt ook een meldpunt voor klachten over het biedingsproces voor de makelaars die bij NVM, VBO en Vastgoedpro zijn aangesloten.

Maximale leennorm
Kopers die dit jaar meer gaan verdienen, kunnen ongeveer dezelfde hypotheek afsluiten als in 2022. Verandert het salaris niet dan kunnen kopers volgens de nieuwe normen minder lenen. Zo blijkt uit de leennormen voor 2023 van budgetinstituut Nibud. Bij tweeverdieners mogen hypotheekverstrekkers vanaf 1 januari 2023 het tweede inkomen volledig meenemen bij de bepaling van de maximale hypotheek (was 90% van het tweede inkomen).

Voor verduurzaming kunnen woningeigenaren in 2023 (net als in 2022) extra bedragen aan hypotheek lenen. Voor zonnepanelen kan bijvoorbeeld € 9.000 extra geleend worden en voor nul-op-de-meterwoningen € 25.000.

Schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) gaat omlaag
De belastingvrije schenking voor een koopwoning gaat vanaf 1 januari 2023 omlaag van € 106.671 naar € 28.947. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven.

Wijzigingen woningmarkt 2023 – Woningbezit

Eigenwoningforfait zakt in 2023 verder
Het eigenwoningforfait voor woningen tussen de €75.000 en €1.200.000 wordt verlaagd naar 0,35%. Voor woningen boven de €1.200.000 blijft het percentage 2,35%.

Afbouw hypotheekrenteaftrek eigen woning
Voor mensen met een inkomen boven € 73.031 gaat de hypotheekrenteaftrek in 2023 verder omlaag, van 40% naar 36,93%. Dit is het tarief van de eerste inkomstenbelastingschijf. Ook de rente over restschulden, betaalde alimentatie en giften zijn tegen dit lagere percentage aftrekbaar. Heeft u een lager inkomen? Dan heeft deze verandering geen invloed op uw aftrekposten.

Wijzigingen woningmarkt 2023 – Huur

Huurliberalisatiegrens
De huurliberalisatiegrens is in 2023 € 808,06. Deze grens bepaalt of u in een sociale huurwoning woont of in een woning in de vrije sector.

Huurtoeslag
De huurtoeslag gaat in 2023 omhoog. Wil je weten of je huurtoeslag kunt krijgen in 2023? Gebruik de rekenhulp van de Belastingdienst om een proefberekening te maken. In 2023 heb je recht op huurtoeslag als de huur niet hoger is dan € 808,06.

Huurverhoging per 1 juli 2023
Voor sociale huurwoningen zijn de regels anders dan in de vrije sector. Bij sociale huurders wordt onder andere naar het inkomen gekeken. In de vrije sector doet dat er niet toe. De huur van sociale huurwoningen mag in 2023 met maximaal 3,1 procent omhoog.

In de vrije sector geldt dat de huur bij de jaarlijkse huurverhoging maximaal 1% boven de gemiddelde CAO-loonstijging mag stijgen. In 2022 was de gemiddelde CAO-loonstijging  3,1% (percentage nog onder voorbehoud). Daarmee komt de maximale huurverhoging op 4,1%. Staat er een lager huurverhogingspercentage in je huurcontract? Dan geldt dát percentage als het maximum voor jouw huurverhoging.

Wijzigingen woningmarkt 2023 – Verduurzaming

Extra geld voor verduurzamen van woningen
Het kabinet maakt in 2023 én 2024 in totaal 300 miljoen euro vrij voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dit programma is een meerjarig programma om woningen beter te isoleren. Door dit extra bedrag kunnen meer huishoudens hun woning energiezuiniger maken en zo besparen op hun energiekosten. De drempel om isolatiemaatregelen te nemen is verlaagd. Vanaf 2023 is subsidie mogelijk voor één isolatiemaatregel in plaats van twee. 30% subsidie bij minstens twee maatregelen, 15 procent bij één isolatiemaatregel.

0% btw op zonnepanelen
Het kabinet wil de administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst verminderen en daarnaast investeringen in zonnepanelen (als dakbedekking) stimuleren. Om deze reden is voorgesteld om per 1 januari 2023 het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op woningen te verlagen van 21% naar 0%. Dat geldt ook voor zonnepanelen in de onmiddellijke nabijheid van de woning, zoals op de garage.

Duurzaam010.nl
De gemeente Rotterdam heeft een eigen platform over het verduurzamen van je woning. Op duurzaam010.nl vind je tips, informatie over subsidies en leningen en inspirerende verhalen van bewoners.

NVM Open Huizen Dagen 2023 - Wonen in Rotterdam

NVM Open Huizendagen 2023

Geheel vrijblijvend en laagdrempelig meerdere huizen op één dag bezichtigen? De nationale NVM Open Huizen Dagen vinden in 2023 plaats op zaterdag 1 april en zaterdag 30 september.

Vorig artikel Vrijdag 21 juni start verkoop eengezinswoningen Vlietpark fase 2
Volgend artikel Vrijdag 21 juni start verkoop eengezinswoningen Vlietpark fase 2