Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

StartR biedt flexibele woningen voor starters én herstarters

Huisvesting aan een mix van bewoners op elke locatie

Net als in andere grote steden is ook in Rotterdam behoefte aan meer betaalbare woningen voor verschillende situaties. Daarom maakt de gemeente met partijen afspraken voor flexibele woningen. Dat gebeurt onder de naam StartR. Dit moet nieuwe woonkansen bieden voor starters én herstarters.

Afgelopen juni zijn de allereerste flexwoningen van Rotterdam geplaatst. Aan de Persoonsdam in Feijenoord staan 44 woningen in een appartementengebouw van 5 verdiepingen. De woningen aan de Persoonsdam zijn de eerste van de in totaal 2.000 flexwoningen in Rotterdam.

Eerste flexwoningen Persoonsdam – Feijenoord

StartR locatie Persoonsdam – Feijenoord

Wat is een flexwoning?

Flexwoningen zijn vooral sociale huurwoningen, die voor het grootste gedeelte al vooraf in een fabriek worden gebouwd (prefabricage). Daardoor kunnen ze snel op diverse locaties in de stad worden geplaatst. Ook is er minder overlast op de bouwplaats. De woningen zijn duurzaam, kunnen worden hergebruikt en zijn vrijwel CO2 neutraal.

De woningen zullen ongeveer vijftien jaar blijven staan. Tijdens het wonen in een flexwoning, blijft ook de opbouw van wachttijd voor een vaste huurwoning doorlopen. Daardoor kan er makkelijker worden doorgestroomd.

Starters en herstarters
De flexwoningen zijn bedoeld voor jonge starters en urgent woningzoekenden uit de directe omgeving. Denk aan thuiswonende jongeren tot 28 jaar, die al zijn afgestudeerd en werken. Per locatie wordt maximaal een derde van de flexwoningen gereserveerd voor statushouders, nieuwe Rotterdammers met een verblijfsstatus.

StartR locatie Hoogvliet

Verolme – StartR locatie IJsselmonde

Op welke locaties vind je StartR?

Naast in Feijenoord, komen er deze zomer in Hoogvliet flexwoningen. In Delfshaven, De Esch, Oud-IJsselmonde en in Nesselande worden plannen gemaakt voor flexprojecten. Samen met woningcorporaties wordt de komende tijd onderzocht of er meer plekken in de stad geschikt zijn voor flexwoningen. Voor iedere locatie geldt dat er alles aan wordt gedaan om fijn wonen mogelijk te maken, zowel voor de toekomstige bewoners als voor omwonenden.

Definitieve plekken
1. Feijenoord – KV100 Persoonsdam
Aan de Persoonsdam komen 44 flexwoningen van verschillende afmeting en typen:  studio’s, tweekamerwoningen en driekamerwoningen. Helaas is het door de enorme belangstelling niet meer mogelijk om je in te schrijven voor een woning. Meer informatie is te vinden op www.transformatiehaven.nl.

2. Hoogvliet – locatie aan de Venezuelaweg
In de wijk Nieuw Engeland is ruimte voor 40 flexwoningen in twee bouwlagen voor met name jongvolwassenen uit Hoogvliet. In de zomer van 2023 worden de woningen geplaatst en kunnen vanaf het najaar worden gehuurd. Kijk voor meer informatie op de website van de verhuur Sayhaey.

In procedure
1. Oud-IJsselmonde – StartR Verolme
Het plan bestaat uit 153 flexwoningen: éénpersoonswoningen, studio’s en tweepersoonswoningen. Meer  informatie is te vinden op de website C3Living.nl.

In onderzoek
1. De Kroon:
De Kroon, aan de Schiehaven in Delfshaven, is een terrein met diverse kleine bedrijven. Deze plek is op de langere termijn gereserveerd voor een eventuele toekomstige brugverbinding. Op korte termijn kunnen we een deel van het terrein gebruiken voor tijdelijke woningen. De gemeente spreekt op dit moment met de eigenaar van de grond en onderzoekt de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw. Het gaat om ongeveer 60 flexwoningen.

2. Feijenoord:
De gemeente onderzoekt of het plaatsen van flexwoningen mogelijk is op een deel van de parkeerplaats Vijf Werelddelen, bij het Entrepotgebouw aan de Oranjeboomstraat. Het parkeerterrein wordt dan iets kleiner. Hier ontstaat dan ruimte voor ongeveer 100 flexwoningen. De flexwoningen worden geplaatst voor een periode van 10 tot 15 jaar. De komende tijd spreekt de gemeente verder met een woningcorporatie. Ze bekijken of de eventuele bouw van flexwoningen op deze plek praktisch haalbaar en betaalbaar is. Als dat zo is, dan krijgen omwonenden meer informatie en worden ze betrokken bij de plannen.

3. Nesselande:
Op dit moment wordt samen met woningcorporatie Woonstad Rotterdam gekeken of er flexwoningen geplaatst kunnen worden in Nesselande. De plek is een niet-gebruikte zone tussen de Laan van Magisch Realisme en de Willem Gispenstraat (tussen de bedrijven en de weg). Op deze plek is ruimte voor kantoren, maar daar is op korte termijn niet veel vraag naar. Er wordt gedacht aan ongeveer 140 compacte woningen. Het betekent een goede oplossing voor startende woningzoekenden en voor urgent woningzoekenden (met voorrang voor inwoners van Nesselande). Maximaal een derde van de woningen is voor statushouders.

4. De Esch:
In de buurt van Toepad in De Esch kijkt de gemeente of een niet-gebruikt stuk grond, in eigendom van de Joodse Begraafplaats, tijdelijk gebruikt kan worden voor het plaatsen van flexwoningen. Het zou gaan om circa 250 kleine woningen, die worden geplaatst voor een periode van 10 tot 15 jaar. Circa 60 procent van de woningen is bedoeld voor woningzoekenden tot 27 jaar. Daarbij denken we voor deze locatie vooral aan studenten. De overige woningen kunnen worden gebruikt voor urgent woningzoekenden.

5. Rozenburg:
In Rozenburg is, vooral onder jongeren, veel behoefte aan woonruimte. Woningcorporatie Ressort Wonen wil graag meehelpen met en heeft daarom bij de Rijksoverheid ingeschreven op 36 flexwoningen. Ressort wil de woningen graag plaatsen op de locatie van de voormalige basisschool de Ark aan de Laan van Nieuw Blankenburg.

Ken je de Starterslening?

Starters en Rotterdammers die een sociale huurwoning van een corporatie achterlaten, kunnen een lening krijgen van maximaal 30.000 euro voor de aankoop van een woning met een koopprijs tot de grens voor Nationale Hypotheekgarantie (405.000 euro – prijspeil 2023). Vanaf 1 juli 2023 kan iedere Rotterdamse starter tussen de 18 en 35 jaar weer een Starterslening aanvragen voor de koop van hun eerste woning. Kijk op rotterdam.nl/starterslening voor meer informatie en voorwaarden.

Meer informatie over StartR

Op rotterdam.nl/startR-flexwoningen kun je je aanmelden om op de hoogte te worden gehouden over de woninghuur van locaties.

De inschrijving zal voor de meeste plekke verlopen via Woonnet Rijnmond. Het is dus goed om daar alvast geregistreerd te staan. De definitieve plekken hebben een eigen inschrijving. Mogelijke toekomstige locaties hebben nog geen inschrijvingsmogelijkheid.

Vorig artikel Starters krijgen een extra financieel steuntje in de rug met de Starterslening
Volgend artikel Brainpark I wordt een levendige en groene locatie met min. 2.500 woningen