Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

StartR biedt flexibele woningen in heel Rotterdam voor starters én herstarters

Flexibele huisvesting op verschillende plekken in Rotterdam

Net als in andere grote steden is ook in Rotterdam behoefte aan meer betaalbare woningen voor verschillende situaties. Daarom maakt de gemeente met partijen afspraken voor flexibele woningen. Dat gebeurt onder de naam StartR. Dit moet nieuwe woonkansen bieden voor starters én herstarters.

In april 2024 heeft een nieuw project van StartR groen licht gekregen: de bouw van 380 studentenwoningen in De Esch door Woonstad. In 2023 zagen de flexwoningen aan de Persoonsdam in Feijenoord het licht. Daar staan nu 44 woningen in een appartementengebouw van 5 verdiepingen. De woningen aan de Persoonsdam zijn de eerste van de in totaal 2.000 flexwoningen in Rotterdam.

Eerste flexwoningen Persoonsdam – Feijenoord

StartR locatie Persoonsdam – Feijenoord

Wat is een flexwoning?

Flexwoningen zijn vooral sociale huurwoningen, die voor het grootste gedeelte al vooraf in een fabriek worden gebouwd (prefabricage). Daardoor kunnen ze snel op diverse locaties in de stad worden geplaatst. Ook is er minder overlast op de bouwplaats. De woningen zijn duurzaam, kunnen worden hergebruikt en zijn vrijwel CO2 neutraal.

De woningen zullen ongeveer vijftien jaar blijven staan. Tijdens het wonen in een flexwoning, blijft ook de opbouw van wachttijd voor een vaste huurwoning doorlopen. Daardoor kan er makkelijker worden doorgestroomd.

Starters en herstarters

De flexwoningen zijn bedoeld voor jonge starters en urgent woningzoekenden uit de directe omgeving. Denk aan thuiswonende jongeren tot 28 jaar, die al zijn afgestudeerd en werken. Per locatie wordt maximaal een derde van de flexwoningen gereserveerd voor statushouders, nieuwe Rotterdammers met een verblijfsstatus.

Voor de woningen kan onder bepaalde voorwaarden een starterslening worden aangevraagd. Dat is een lening waarmee Rotterdammers tussen 18 en 35 jaar net een beetje extra kunnen lenen voor het aankopen van hun eerste woning in Rotterdam. Om de starterslening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn), moet je eerst toestemming vragen aan de gemeente. Het budget voor 2024 is op en op dit moment is onbekend of er extra budget komt.

StartR locatie Hoogvliet

Verolme – StartR locatie IJsselmonde

Op welke locaties vind je StartR?

Naast in Feijenoord, komen er deze zomer in Hoogvliet flexwoningen. In Delfshaven, De Esch, Oud-IJsselmonde en in Nesselande worden plannen gemaakt voor flexprojecten. Samen met woningcorporaties wordt de komende tijd onderzocht of er meer plekken in de stad geschikt zijn voor flexwoningen. Voor iedere locatie geldt dat er alles aan wordt gedaan om fijn wonen mogelijk te maken, zowel voor de toekomstige bewoners als voor omwonenden.

Definitieve plekken

1. Feijenoord – KV100 Persoonsdam
Aan de Persoonsdam komen 44 flexwoningen van verschillende afmeting en typen:  studio’s, tweekamerwoningen en driekamerwoningen. Helaas is het door de enorme belangstelling niet meer mogelijk om je in te schrijven voor een woning. Meer informatie is te vinden op www.transformatiehaven.nl.

2. Hoogvliet – locatie aan de Venezuelaweg
In de wijk Nieuw Engeland is ruimte voor 40 flexwoningen in twee bouwlagen voor met name jongvolwassenen uit Hoogvliet. In de zomer van 2023 worden de woningen geplaatst en kunnen vanaf het najaar worden gehuurd. Kijk voor meer informatie op de website van de verhuur Sayhaey.

3. De Esch – locatie Toepad
In de buurt van Toepad in De Esch komen op een niet-gebruikt stuk grond, in eigendom van de Joodse Begraafplaats, 380 studentenwoningen. Het gaat om eenkamerwoningen die bestemd zijn voor studenten. In het gebouw komen ook ruimtes om te werken en te studeren. De grond wordt voor 30 jaar beschikbaar gesteld door de Joodse Gemeenschap.

In procedure

Oud-IJsselmonde – StartR Verolme
Het plan bestaat uit 153 flexwoningen: éénpersoonswoningen, studio’s en tweepersoonswoningen. Meer  informatie is te vinden op de website C3Living.nl.

In onderzoek

1. Nesselande:
Op dit moment wordt samen met woningcorporatie Woonstad Rotterdam gekeken of er flexwoningen geplaatst kunnen worden in Nesselande. De plek is een niet-gebruikte zone tussen de Laan van Magisch Realisme en de Willem Gispenstraat (tussen de bedrijven en de weg). Op deze plek is ruimte voor kantoren, maar daar is op korte termijn niet veel vraag naar. Er wordt gedacht aan ongeveer 140 compacte woningen. Het betekent een goede oplossing voor startende woningzoekenden en voor urgent woningzoekenden (met voorrang voor inwoners van Nesselande). Maximaal een derde van de woningen is voor statushouders.

2. Rozenburg:
In Rozenburg is, vooral onder jongeren, veel behoefte aan woonruimte. Woningcorporatie Ressort Wonen wil graag meehelpen met en heeft daarom bij de Rijksoverheid ingeschreven op 36 flexwoningen. Ressort wil de woningen graag plaatsen op de locatie van de voormalige basisschool de Ark aan de Laan van Nieuw Blankenburg.

3. Wilgenring – Schiebroek:
In de wijk Schiebroek verkennen (onderzoeken) de gemeente en een woningcorporatie of het mogelijk is om flexwoningen te plaatsen langs de parkeerplaats van Sportcentrum De Wilgenring. Een paar jaar geleden heeft hier al een tijdelijk gebiedskantoor gestaan. Deze plek kan misschien ook nu ruimte geven aan 40 tot 60 flexwoningen. Omwonenden hebben een eerste brief ontvangen. De verkenning is in april 2024 gestart en duurt een paar maanden.

4. De Kroon:
De Kroon, aan de Schiehaven in Delfshaven, is een terrein met diverse kleine bedrijven. Deze plek is op de langere termijn gereserveerd voor een eventuele toekomstige brugverbinding. Op korte termijn kunnen we een deel van het terrein gebruiken voor tijdelijke woningen. De gemeente spreekt op dit moment met de eigenaar van de grond en onderzoekt de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw. Het gaat om ongeveer 60 flexwoningen.

5. Feijenoord -Oranjeboomstraat:
De gemeente onderzoekt of het plaatsen van flexwoningen mogelijk is op een deel van de parkeerplaats Vijf Werelddelen, bij het Entrepotgebouw aan de Oranjeboomstraat. Het parkeerterrein wordt dan iets kleiner. Hier ontstaat dan ruimte voor ongeveer 100 flexwoningen. De flexwoningen worden geplaatst voor een periode van 10 tot 15 jaar. De komende tijd spreekt de gemeente verder met een woningcorporatie. Ze bekijken of de eventuele bouw van flexwoningen op deze plek praktisch haalbaar en betaalbaar is. Als dat zo is, dan krijgen omwonenden meer informatie en worden ze betrokken bij de plannen.

Meer informatie over StartR

Op rotterdam.nl/startR-flexwoningen kun je je aanmelden om op de hoogte te worden gehouden over de woninghuur van locaties.

De inschrijving zal voor de meeste woningen verlopen via Woonnet Rijnmond. Het is dus goed om daar alvast geregistreerd te staan. De definitieve plekken hebben een eigen inschrijving. Mogelijke toekomstige locaties die nog in onderzoek zijn, hebben nog geen inschrijvingsmogelijkheid.

Vorig artikel Starters krijgen een extra financieel steuntje in de rug met de Starterslening
Volgend artikel Brainpark I wordt een levendige en groene locatie met min. 2.500 woningen