Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Lintkavels Nesselande

Bouw jouw droomhuis in Nesselande

De zelfbouw kavels in de Linten wijken af van de gangbare kavels in Nesselande-Waterwijk, hiermee wordt de diversiteit aan kavels vergroot. Elk kavel heeft specifieke kwaliteiten maar dit betekent ook dat niet elke kavel geschikt is voor elk type woning. Wij raden je daarom aan om bij het maken van een definitieve keuze, bij voorkeur samen met jouw architect of aannemer, vooraf goed de mogelijkheden van de kavel te bestuderen.

Op dit moment zijn er geen kavels beschikbaar. Mochten er nieuwe kavels beschikbaar komen, worden deze hier vermeld en in de nieuwsbrief van Wonen in Rotterdam.

In Nesselande zijn twee historische linten: de Ringvaart en de Wollefoppenweg. Beide linten hebben een aantal ruimtelijke en functionele kwaliteiten.

De Ringvaart, gelegen op de grens tussen de gemeente Rotterdam en de gemeente Zuidplas (Zevenhuizen-Moerkapelle en Nieuwerkerk a/d IJssel) vormt de oostgrens van Nesselande. De dijk langs de Ringvaart is de oorspronkelijke waterkering met de erachter gelegen polders. Onderdeel van het Ringvaartlint is de Bermweg. In dit gedeelte heeft het Ringvaartlint een breed profiel met aan weerszijden een sloot.

Het talud van de dijk is in gebruik als wei. Het slotenpatroon, dat de kavels van elkaar scheidt, maakt een schuine hoek met de weg onderaan de Ringvaartdijk. De bebouwing is gelegen aan de onderkant van de dijk en bestaat vooral uit vrijstaande woningen met bijgebouwen. De bebouwing volgt voor het grootste gedeelte de richting van de kavelstructuur en staat onder een schuine hoek met de weg. Een groot aantal van de kavels wordt ontsloten door middel van bruggen en een gedeelte van de kavels wordt ontsloten door dammen.

Niet alleen groen, maar ook duurzaam (ver)bouwen

Gemeente Rotterdam stelt diverse subsidies beschikbaar voor het verduurzamen en vergroenen van je woning. Niet alleen voor bestaande bouw, maar ook voor nieuwbouw. Op de site van Duurzaam010 vind je hier informatie over. Er is ook een folder met tips voor een fijne, groene tuin.

Andere zelfbouwkavels en gemeentelijk vastgoed in Rotterdam

Een overzicht van alle beschikbare zelfbouwkavels kun je vinden op de pagina Zelfbouw. Als je op de hoogte wilt worden gehouden van nieuwe beschikbare kavels, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Hiermee houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De gemeente Rotterdam stelt soms ook vastgoed te beschikking voor renovatie, herontwikkeling of transformatie. Meer informatie hierover is te vinden op de site van gemeentelijkvastgoed010.nl.

Meer informatie

Op de kavels in Nesselande kan je naar eigen ontwerp een woning laten bouwen. Er zijn wel bouwregels opgesteld ten aanzien van bouwhoogte, bebouwd oppervlak, etc. Daarnaast wordt het ontwerp getoetst aan de welstandeisen van de gemeente Rotterdam. De bouwregels zijn opgenomen in de informatiebrochure. Zodra er kavels beschikbaar komen, vermelden we hier alle belangrijke documenten.

Voor specifieke vragen over kavels kan je een mail sturen naar: [email protected].

Lees hier meer over de wijk Nesselande.

Vorig artikel Rietzoom kavels – Park 16Hoven
Volgend artikel Zelfbouwkavels Waterwijk Nesselande