Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Nieuwe toekomst voor Havenziekenhuis met circa 380 woningen

Circa 380 woningen, een dakterras, horeca, sport- en zorgvoorzieningen

Het voormalige Havenziekenhuis aan de Maasboulevard in de wijk Stadsdriehoek ondergaat een metamorfose. Het historische hoofdgebouw van het Havenziekenhuis wordt zoveel mogelijk in oude luister hersteld en verduurzaamd en biedt in de toekomst ruimte aan woningen en verschillende buurtvoorzieningen. Er verrijzen twee nieuwe woontorens aan weerszijden van het hoofdgebouw. In totaal biedt het wooncomplex straks ruimte voor circa 380 woningen

Het historische gebouw aan het Haringvliet dateert uit 1937. Het werd opgericht als ziekenhuis voor zeelui en havenarbeiders, en als instituut voor tropische ziektes. Tot 2017 deed het dienst als ziekenhuis. Vanaf 2021 hebben studenten, jonge statushouders en Oekraïense vluchtelingen er tijdelijk onderdak.

Impressie Havenziekenhuis door Mecanoo Architects

Een nieuwe bestemming van dit ziekenhuisgebouw is een nieuw begin. En toch nemen we geen afstand van het oude. We nemen het verleden zo mee in de toekomst van Rotterdam. En zo zie ik het graag.

Chantal Zeegers – wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen

Woningen in verschillende prijscategorieën

Minimaal 30 procent van de woningen bevindt zich in het middensegment. Dit kan zowel middenhuur als middenkoop zijn. Het overige deel van de woningen valt onder het hogere segment. In de directe omgeving komen echter ook nieuwe sociale huurwoningen. De toekomstige nieuwbouw van het nabijgelegen woongebouw De Hoge Wiek van woningcorporatie Woonstad aan de Oostmolenwerf bevat circa 360 sociale huurwoningen voor studenten en afgestudeerden. Woonstad gaat het huidige gebouw De Hoge Wiek, dat plek biedt aan 207 woningen, slopen omdat het sterk verouderd is. Bijkomend voordeel is dat de nieuwbouw ruimte biedt voor een groter aantal studentenwoningen. Het nieuwbouwplan voor De Hoge Wiek sluit goed aan op de ontwikkeling van het Havenziekenhuis, conform het Masterplan – plan op hoofdlijnen – dat Mecanoo voor beide projecten heeft opgesteld.

Horeca, kantoren en winkels

Eigenaar Vervat Vastgoed heeft architectenbureau Mecanoo een nieuw ontwerp laten maken. Op de begane grond kunnen buurtvoorzieningen komen, zoals horeca, sport- en zorgvoorzieningen, kantoren en winkels. Deze ruimtes zijn flexibel ingedeeld, zodat ze later eventueel kunnen worden samengevoegd of opgesplitst. Op het dak van het hoofdgebouw komt een ‘stadsbalkon’ dat voor iedereen toegankelijk is: een dakterras met horeca en een prachtig uitzicht over de Nieuwe Maas en de binnenstad.

Impressie Havenziekenhuis door Mecanoo

Duurzaam ontwerp

In het nieuwe woonontwerp is veel aandacht voor duurzaamheid. De daken van de woongebouwen en de groene ruimte rond het complex doen dienst als wateropvang. Het groene dak wordt aantrekkelijk voor allerlei insectensoorten, spinnen en kleine vogels. Ook komen er vleermuiskasten. Voor de verwarming van de gebouwen komt er een warmte-koude opslag, waarbij energie in de vorm van warmte of kou tijdelijk wordt opgeslagen in de bodem.

Havenziekenhuis
Havenziekenhuis

Het Havenziekenhuis aan de Maasboulevard en Haringvliet in de wijk Stadsdriehoek wordt herontwikkeld tot woningen. Het plan voorziet in twee nieuwe woongebouwen met circa 400 woningen aan weerszijden van het oude hoofdgebouw. Eigenaar Vervat Vastgoed heeft architectenbureau Mecanoo aangetrokken voor het ontwerp. Na een definitief besluit en bestemmingsplan zal de herontwikkeling in 2023 starten.

Lees meer

Meer informatie over het Havenziekenhuis

Meer informatie over de ontwikkeling van het Havenziekenhuis is te vinden op havenziekenhuis-straks.nl. Bewoners en andere partijen uit de omgeving zijn betrokken bij de nieuwe ontwikkelplannen. De gemeenteraad behandelt het bestemmingsplan voor het Havenziekenhuis naar verwachting in september 2024. De bouw van het wooncomplex gaat waarschijnlijk medio 2025 van start.

Vorig artikel Wilgenplantsoen: een samenbouwproject voor wonen op maat met elkaar
Volgend artikel Meer ruimte om te bewegen, ontspannen en ontmoeten. Maak kennis met de Stadsprojecten.