Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Woningcorporaties in Rotterdam: samen bouwen zij aan betaalbaar wonen

Woningcorporaties in Rotterdam zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens.

Dat is de opdracht die ze krijgen van de Rijksoverheid. Die heeft daarover afspraken gemaakt met de Europese Commissie. Concreet betekent het dat de corporaties minimaal 80% van hun betaalbare woningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot aan de liberalisatiegrens.

Uiteraard doen de corporaties meer dan het uitvoeren van de Woningwet. We leggen je in dit artikel uit hoe zij samen bouwen aan betaalbaar wonen in Rotterdam. Bovendien delen we de visie van vier van de corporaties waarmee we samenwerken. In meer algemene zin ontwikkel(d)en zij de woonvisie voor de stad, waarover we je graag meer vertellen. En ben je op zoek naar een (sociale) huurwoning via een woningcorporatie? Ook daarmee helpen we je natuurlijk graag op weg.

Wat doet een woningcorporatie?

Woningcorporaties (in Rotterdam en in heel Nederland) dragen bij aan goed, betaalbaar en veilig wonen. Zo zorgen ze ervoor dat iedereen een huis kan vinden dat goed bij hen past en bovendien aansluit bij de financiële mogelijkheden.

Concreet hebben de woningcorporaties drie belangrijke taken:

  • Bouwen
    De woningcorporaties bouwen woningen, speciaal bedoeld voor de doelgroepen die zij bedienen. Hiervoor werken de corporaties samen met projectontwikkelaars, die het werk (laten) uitvoeren.
  • Verhuren
    Vervolgens verhuren de corporaties de woningen die er worden gebouwd. De ruim 300 corporaties in Nederland verhuren zo’n 2,4 miljoen huurwoningen. Zij zorgen ervoor dat er ook in het goedkope segment van de markt voldoende aanbod is.
  • Onderhouden
    Ten slotte zijn de woningcorporaties in Rotterdam verantwoordelijk voor het onderhoud van de huurwoningen. Zij moeten ervoor zorgen dat bewoners er goed, betaalbaar en veilig kunnen wonen.

Woningcorporaties in Rotterdam

Rotterdam kent een aantal verschillende woningcorporaties. Als partnernetwerk van Woonstad Rotterdam, Woonbron Rotterdam, Havensteder en Vesteda bundelen we de krachten en werken we samen met veel andere partners. Samen zorgen wij ervoor dat er in de stad voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Bovendien denken we gezamenlijk na over de woonvisie. Iedere corporatie heeft daarnaast een eigen visie op de ontwikkeling van voldoende huurwoningen in het goedkope segment.

Woonstad Rotterdam: nieuwbouw Kop Dakpark met 65 sociale – en 89 middenhuurwoningen

Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam bouwt al meer dan 100 jaar aan de stad Rotterdam en is er zowel voor nu als voor later. De corporatie biedt meer dan 100.000 Rotterdammers een plek om te wonen, naast de bedrijfsruimtes die er beschikbaar zijn.

De corporatie vindt dat wonen gaat om meer dan een dak boven het hoofd. Door samen te werken met bewoners, de burgemeester en wethouders en winkeliers om de hoek ontstaat er een goede, betaalbare en veilige leefomgeving. Uiteraard is de organisatie verder 100% Rotterdams, met activiteiten van Spangen tot Pendrecht en van Overschie tot Prinsenland.

Woonbron maakt huurwoning Heindijk klaar voor een duurzame toekomst

Woonbron Rotterdam

Woonbron Rotterdam beheert 45.000 woningen en 4.000 andere vastgoedobjecten in Rotterdam en andere plaatsen in de regio. De corporatie zorgt voor goed en betaalbaar wonen, voor huishoudens met een smalle beurs. Dat betekent dat voornamelijk kwetsbaren op de organisatie kunnen rekenen.

Zelf spreekt Woonstad Rotterdam van ‘gevarieerde wijken voor passende huisvesting’, voor iedereen die dat nodig heeft. Het is een partner in prettig wonen, zowel voor vandaag en voor morgen. Uiteraard werkt de organisatie daarvoor breed samen met allerlei betrokkenen.

Havensteder: nieuwbouw eengezinswoningen Tuinbuurt Vrijlandt

Havensteder

Bij Havensteder werken zo’n 400 mensen iedere dag aan het verhuren, beheren en onderhouden van ruim 45.000 woningen. De naam van de woningcorporatie in Rotterdam is een combinatie van de haven als stadsregio, met de stedelingen, dus de mensen die er wonen.

Het onderschrift ‘sterk in wonen’ beschrijft volgens de woningcorporatie precies waar steeds hard aan gewerkt wordt. Dat doet de organisatie als een verbinden, door zoveel mogelijk mensen en verschillende partijen bij elkaar te brengen. Uit samenwerking ontstaan namelijk de mooiste initiatieven, die aansluiten bij waar bewoners in Rotterdam behoefte aan hebben.

Vesteda: nieuwbouw huurappartementen in Imagine aan de Laan op Zuid

Vesteda

Vesteda is een woningbelegger en -verhuurder die zich specifiek richt op betaalbare woningen in het middensegment. Dat doet de organisatie bijvoorbeeld door geld van institutionele beleggers te beleggen, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. In totaal beheert de corporatie zo’n 28.000 woningen in onder andere Rotterdam, net als in andere economisch sterke gebieden en grootstedelijke regio’s in Nederland.

Ondertussen probeert het bedrijf de woningmarkt zo goed mogelijk in de gaten te houden. Dat biedt kansen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Op die manier wil het bedrijf zoveel mogelijk mensen een passende woning bieden, terwijl het aan de andere kant werkt aan rendement voor beleggers en investeerders.

Woonvisie voor Rotterdam

Onder andere de woningcorporaties in Rotterdam werken samen aan de woonvisie voor de stad. Ze doen dat samen met andere partners, met bewoners en verschillende betrokken partijen. Met de woonvisie werpen zij een blik op de toekomst, zowel in het algemeen als voor de specifieke wijken.

Op het moment dat blijkt dat het sociale aanbod groot is in wijken zoals Feijenoord, Bloemhof en Spangen worden er plannen gemaakt om de diversiteit te vergroten. Aan de andere kant laten wijken als Hillegersberg en Nesselande juist zien dat daar weinig sociaal aanbod is. Door dat beter in balans te krijgen wordt de stad leefbaarder voor iedereen.

Sociale huur: aanbod via woningcorporaties

Zoek je naar sociale huur, bijvoorbeeld via de verschillende woningcorporaties in Rotterdam? Zij bieden woningen aan die beschikbaar komen of die ze nieuw hebben laten bouwen. Bekijk op WoonnetRijnmond het aanbod op dit moment, net als de woongebouwen en de nieuwbouwprojecten die er beschikbaar zijn. Op die manier vind je het aanbod bij bijvoorbeeld de genoemde corporaties, die hard werken aan goed, betaalbaar en veilig wonen voor zoveel mogelijk Rotterdammers.

Tip: wil je geen sociale huurwoning en ander aanbod meer missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je als eerste op de hoogte van de nieuwe studio’s en andere woningen. En schrijf je alvast in op WoonnetRijnmond.nl, de wachtlijsten zijn er helaas lang.