Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Vooraankondiging Openbare Tenders

Openbare tenders bij gemeente Rotterdam

Op deze pagina informeert de gemeente Rotterdam de markt over aankomende Openbare Tenders alvorens ze open staan voor inschrijving. Hierdoor kan je je als marktpartij voorbereiden op de officiële publicatie op het aanbestedingsplatform Mercell. Houd er rekening mee dat genoemde publicatiedata slechts een grove schatting zijn. Zodra een tender op Mercell is gepubliceerd, plaatsen wij een directe link naar de bestanden op Mercell. Na sluiting van de selectiefase zal de Openbare Tender worden verwijderd van deze pagina.

1. Openbare tender Groningerstraat

De gemeente Rotterdam verkoopt een kavel aan de Groningerstraat t.b.v. de ontwikkeling en realisatie van 12 tot 15 appartementen boven een winkelplint op de begane grond. De locatie ligt in Rotterdam Zuid, in de wijk Hillesluis aan de Beijerlandselaan en is een plek met potentie: een hoogstedelijk gemengd woon- en winkelgebied, dat goed bereikbaar is met openbaar vervoer én in de nabijheid van diverse stedelijke voorzieningen zoals onder andere scholen, sport en parken. Gevraagd zijn woningen in het middenkoopsegment die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast komen er een of twee winkelruimtes op de begane grond, die plaats biedt(en) aan onderneming(en) die passen in de brancheringsvisie voor het gebied.

Geïnteresseerde partijen kunnen tot 10:00 uur donderdag 30 mei 2024 een digitale indiening doen via het platform Mercell, hier is ook meer informatie over de verkoopprocedure te vinden. Deze aankondiging is ook gepubliceerd op Tenderned.

https://s2c.mercell.com/today/72513

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/331454

2. Vooraankondiging tender Insulindestraat 240-248

De gemeente Rotterdam is voornemens om medio mei 2024 een kavel aan de Insulindestraat 240-248 gelegen in Bergpolder Zuid, ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van 28 woningen via een marktselectieprocedure te verkopen.

De Gemeente wil één marktpartij contracteren die de grond in bouwrijpe staat van de Gemeente tegen marktconforme voorwaarden koopt en vervolgens voor eigen rekening en risico haar plan tot ontwikkeling en realisatie brengt.

Op dit moment ligt de kavel Insulindestraat 240-248 braak. De aanwezige bebouwing is eind 2023 gesloopt omdat deze in technisch zeer slechte staat verkeerde en om nieuwbouw mogelijk te maken. De Gemeente heeft hiervoor het bestemmingsplan ‘’Insulindestraat 240-248’’ opgesteld welke is vastgesteld op 02 juni 2022.

Doel is om een substantieel aantal binnenstedelijke woningen toe te voegen in het middensegment (koop). Het programma voor deze ontwikkeling bestaat uit 24 tot 28 koopwoningen in het middensegment, een openbaar toegankelijke opgang naar het Hofbogenpark, een gemeenschappelijke fietsenstalling en autostalling op eigen terrein. Het totale programma (bovengronds) is maximaal 3.000 m2 BVO (conform NEN). Woningen dienen te voldoen aan Nieuw Rotterdamse Kwaliteitsbeleid Wonen. Ander belangrijk doel is om hier een openbaar toegankelijke opgang te realiseren naar het (toekomstige) Hofbogenpark aan de achterzijde. Het dak van het viaduct van de voormalige Hofpleinlijn wordt de komende jaren getransformeerd naar langgerekt stadspark. Voor een goede toegankelijkheid is een reeks opgangen gewenst. Deze opgang moet het Insulindeplein met het park verbinden.

Middels deze vooraankondiging informeert de gemeente Rotterdam potentiële marktpartijen over deze marktselectieprocedure. De gemeente Rotterdam nodigt potentiële marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktselectieprocedure.

Meer informatie over Openbare Tenders

Meer informatie of vragen? Mail: [email protected].

Vorig artikel Startbouwregeling Rotterdam
Volgend artikel Maak kennis met Cool: een diverse wijk met horeca, winkels, kunst, cultuur én bewoners van allerlei pluimage.