Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Bouwplannen? Houd rekening met nieuwe wetgeving

Onderscheid tussen ruimtelijk bouwen en technisch bouwen

Sinds 1 januari 2024 gelden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Daarmee veranderen de bouwregels.

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in 2 delen:

  1. het ruimtelijk bouwen
  2. het technisch bouwen

Ruimtelijk bouwen gaat over of je op een bepaalde plek mag bouwen. Hiervoor heb je straks een vergunning nodig voor de omgevingsplanactiviteit bouwen. Een andere mogelijk is dat er vergunningvrij kan worden gebouwd. Dan heb je geen vergunning nodig. Dit kun je nagaan via de vergunningcheck.

Technisch bouwen gaat over of jouw bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Hiervoor heb je een vergunning voor de bouwactiviteit nodig. Of je moet een melding indienen. Het kan ook zijn dat er zonder vergunning of melding mag worden gebouwd.

Ruimtelijk bouwen

Voor ruimtelijk bouwen is vaak een vergunning voor de omgevingsplanactiviteit bouwen nodig. De gemeente gaat na of je bouwplan past binnen de regels van het Omgevingsplan (voorheen was dat het bestemmingsplan). In het Omgevingsplan staan bijvoorbeeld regels over het uiterlijk van het bouwwerk.

Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 8 weken of je een vergunning krijgt. Dat is de beslistermijn voor de normale procedure. Als de uitgebreide procedure geldt, beslist het college van burgemeester en wethouders binnen 26 weken.

Er zijn mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen. Die mogelijkheden staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en in het Omgevingsplan. Ook al is je bouwplan vergunningvrij, dan moet je nog wel voldoen aan de regels van het Bbl en aan de algemene regels in het Omgevingsplan.

In het Omgevingsloket controleer je of je een vergunning nodig hebt of vergunningvrij mag bouwen.

Technisch bouwen

Naast de regels voor ruimtelijk bouwen moet je ook voldoen aan de regels voor technisch bouwen. Bij technisch bouwen zijn er 3 mogelijkheden:

  1. het is vergunningvrij;
  2. het is meldingsplichtig (je bouwwerk valt onder de Wkb – alleen voor nieuwbouw);
  3. het is vergunningplichtig.

Kleine bouwwerken zijn vaak vergunningvrij. Kleine bouwwerken zijn bijvoorbeeld een dakkapel, een schutting, een serre, een garage of een uitbouw.

Valt je bouwwerk onder de Wkb? Dan is voor het technisch bouwen geen vergunning, maar een melding nodig. Hiervoor gelden andere regels. Je bent dan verplicht een kwaliteitsborger in te schakelen voor het toezicht tijdens de bouw.

Wat doet een kwaliteitsborger?

Kwaliteitsborgers brengen de bouwtechnische risico’s in kaart. Ze kijken mee vanaf de start van het bouwplan. Ze bepalen welke maatregelen nodig zijn om alle risico’s te voorkomen of te beperken. Dat gebeurt bij het ontwerp en op de bouwplaats. Andere partijen die bij de bouw betrokken zijn, kunnen daarbij helpen. Daarmee is de kans groter dat bouwwerken aan alle bouweisen voldoen.

Door de Wkb wordt de aansprakelijkheid voor bouwfouten groter voor de aannemer. Bouwwerken moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn. De Wkb regelt de controle om aan die regels te voldoen. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen en de bouwconsument beter te beschermen.

De kwaliteitsborger moet ook actief nagaan of er bijzondere lokale omstandigheden zijn en daar rekening mee houden. Dit zijn risico’s of situaties op en/of rond de plaats waar het bouwwerk komt. Die bijzondere lokale omstandigheden mag een gemeente vaststellen. De kwaliteitsborger moet ze  verwerken in de risicobeoordeling en het borgingsplan.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid  voor meer informatie over de Wkb. Daar lees je ook meer over:

  • De gevolgklassen
  • De kwaliteitsborger
  • Hoe je de technische vergunning aanvraagt
  • Wat je moet doen als je bouwwerk klaar is

Op de website van het informatiepunt leefomgeving, www.iplo.nl, vind je veel meer informatie over de veranderingen in de bouwregelgeving. Op deze website vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Vorig artikel Bezichtig zaterdag 29 juni Bay House op Katendrecht: genieten van een prachtig uitzicht én ongekende luxe.
Volgend artikel Akkoord voor bouw 380 studentenwoningen in De Esch