Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

De Omgevingswet: wat verandert er op 1 januari 2024 voor bouwend Nederland?

Van 26 losse wetten naar één Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Voor ondernemers extra spannend, want gaat de invoering van deze wet inderdaad meer gemak, overzicht, tijd en geld opleveren?

Vanaf 1 januari 2024 worden alle 26 wetten en besluiten waar je mee te maken hebt als je een bouwwerk wilt bouwen, gebundeld in de Omgevingswet. Denk aan de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en de Waterwet, maar ook het Bouwbesluit. De regels veranderen dus niet, maar wel de plek waar je ze kunt vinden.

Wat regelt de Omgevingswet?

Door de omgevingswet wordt de verantwoordelijkheid en zeggenschap over de leefomgeving nadrukkelijker neergelegd bij de gebruikers van die omgeving. Provincies en gemeente en waterschappen kunnen hun Omgevingsbeleid beter afstemmen op de lokale situaties.

De bestemmingsplannen verdwijnen. In plaats daarvan heeft elke gemeente een Omgevingsvisie, die wordt uitgewerkt in een Omgevingsplan. Daarin staat wat de functie is van de omgeving (bijvoorbeeld wonen of natuur) en hoe de openbare ruimte wordt gebruikt.

In het Omgevingsplan legt de gemeente vast wat zonder meer gebouwd mag worden en voor welke activiteiten je een aanvraag voor een Omgevingsvergunning moet indienen.

Onafhankelijke kwaliteitsborger

De bouwsector krijgt ook te maken met de Wet kwaliteitsborging die op 1 januari 2024 ingaat. Deze wet moet de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht verbeteren. Tot nu toe werd deze kwaliteitscontrole uitgevoerd via de aannemer, maar nu moet hiervoor een private kwaliteitsborger worden ingeschakeld. De kwaliteitsborger kijkt of het bouwplan voldoet aan de regels.

Zonder een verklaring van goedkeuring van de kwaliteitsborger mag een bouwwerk niet in gebruik genomen worden. Als bouwbedrijf moet je hiervoor een erkende kwaliteitsborger inschakelen.

 

Meer verantwoordelijkheid voor aannemer

Aannemers (ook ZZP’ers en klusbedrijven) kunnen eerder aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken na de oplevering van een bouwwerk.

Ze moeten voldoen aan de wettelijke waarschuwingsplicht en hun opdrachtgevers uitgebreider informeren over hun financiële situatie en over de kwaliteit van het werk dat ze leveren. De aannemer moet een opleverdossier overhandigen aan zijn opdrachtgever waaruit blijkt dat hij zijn overeenkomst met de opdrachtgever is nagekomen.

Aanvraag bouwvergunning indienen

Wil je een bouwwerk bouwen, verbouwen of slopen, dan kan het zijn dat je een Omgevingsvergunning nodig hebt. Daarvoor kun je vanaf 1 januari 2024 een aanvraag indienen bij het Omgevingsloket. Dat doe je in een aantal stappen:

  1. Doe de Vergunningcheck. Die vertelt of er een omgevingsvergunning of melding nodig is voor een bepaalde activiteit.
  2. Aanvragen: is er een vergunning nodig, dan moet je het bouwplan en doel van het bouwwerk doorgeven. De gemeente toetst het bouwplan aan het Omgevingsplan en kijkt of het binnen de omgeving past.
  3. Valt het bouwplan onder de zogenoemde gevolgklasse 1 (woningen, nieuwbouw en eenvoudige bedrijfsgebouwen), dan moet je een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen.
  4. De kwaliteitsborger inventariseert de risico’s en stelt een borgingsplan op. Met dit borgingsplan kan jij, de architect of de aannemer een bouwmelding doen via het Omgevingloket bij de gemeente.Dit moet je doen 4 weken voordat je met de bouw start.
  5. De kwaliteitsborger komt tijdens de bouw of verbouw controleren of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt.Is dat niet zo, dan moet je de dat oplossen. Als het bouwproject klaar is en als aan alle regels is voldaan, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op.
  6. Je doet een gereedmelding bij de gemeente en stuurt daarbij deze verklaring in samen met het dossier van de aannemer.
  7. Twee weken na de melding mag je het bouwwerk in gebruik nemen.

Meer informatie

Als ondernemer kun je vanaf 1 januari 2024 op verschillende plekken terecht voor meer informatie:

Vorig artikel Wilgenplantsoen: een samenbouwproject voor wonen op maat met elkaar
Volgend artikel Wilgenplantsoen: een samenbouwproject voor wonen op maat met elkaar