Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Rotterdam tekent convenant SEB voor een gezondere toekomst

Afspraken om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken

Gemeente Rotterdam, marktpartijen, brancheorganisaties, het Rijk en andere overheden tekenden vandaag het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Hierin staan afspraken om de bouw stapsgewijs schoner, gezonder en stiller te maken, wat goed is voor natuur, gezondheid en klimaat. Met concrete en haalbare acties voor de hele bouwsector.

Verdee Infra draagt bij door emissievrije voertuigen en bouwmachines te gebruiken op en naar de projecten. Zoals hier tijdens de herinrichtingswerkzaamheden aan rijbanen en trottoirs in de Peitkreek.

Herinrichting trottoir op de Kop van Zuid

Schoon en emissieloos

Als overheid en bouwsector staan we voor de gezamenlijke uitdaging om stappen te zetten naar een duurzamere manier van bouwen. Want tijdens de bouw komen er veel schadelijke stoffen vrij door onder andere vervoer en bouwmachines. Die schadelijke stoffen zoals stikstof, CO₂ en fijnstof zijn slecht voor de natuur, het klimaat en de gezondheid. We noemen deze uitstoot emissie. Het kabinet heeft doelstellingen en ambities gesteld die moeten zorgen dat deze emissies omlaaggaan. Met het programma SEB wordt samengewerkt aan één aanpak om bouw-, onderhouds- en sloopprojecten schoner uit te voeren.

Als ondertekenaar draagt gemeente Rotterdam bij aan de voortgang van schonere bouwprojecten door schoon en emissieloos bouwmaterieel centraal te zetten bij contracten die we met marktpartijen sluiten.

Het is belangrijk dat we door blijven bouwen om iedere Rotterdammer van een passende woning te voorzien. Om dat op een gezonde manier te doen, bouwen we schoon en emissieloos. Dat is in het belang van de natuur, het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammers.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen)

Vlot Logistics regelt emissievrij transport in Rotterdam en een mobiel energieopslagsysteem met snellader.

Rotterdam moet groener en gezonder

De gemeente Rotterdam investeert in een duurzame stad voor nu en later. We doen dit samen met bewoners, bedrijven, partners in de stad en andere overheden. In de transitie naar een groenere en gezondere stad voor de Rotterdammer, is verdere verduurzaming van de bouwsector een onmisbaar onderdeel. Alleen door er samen de schouders onder te zetten, worden niet alleen landelijke, maar ook Rotterdamse klimaatdoelen, zoals omschreven in het Klimaat Actieplan Rotterdam, haalbaar. We zijn als gemeente trots op alle bedrijven die zich nu al inzetten voor het verlagen van emissies van bouwmaterieel zoals mobiele werktuigen, voertuigen en vaartuigen.

Koot Infrawerken investeert in klein en groot materieel. Deze elektrische vrachtwagen wordt ingezet in Rotterdam.

Meer informatie en opvolging SEB

Op dit platform tonen we Rotterdamse initiatieven. Van nu en in de toekomst. Zo laten we zien hoe de gemeente en marktpartijen samenwerken aan de uitvoering van schoon en emissieloos bouwen voor een gezondere toekomst voor alle Rotterdammers.

Lees hier meer over SEB en het Klimaatactieplan Rotterdam.

Vorig artikel Heb je bouwplannen? Hier vind je informatie om te starten met jouw woningbouwinitiatief.
Volgend artikel Duurzaamheidsscan voor jouw project