ZOHO Joep Boute - Bouwen aan Rotterdam

vooraankondiging openbare tenders

BETERE VOORBEREIDING OP OPENBARE TENDERS

Op deze pagina informeert de gemeente Rotterdam de markt over aankomende Openbare Tenders alvorens ze open staan voor inschrijving. Hierdoor kan je je als marktpartij voorbereiden op de officiële publicatie op het aanbestedingsplatform Negometrix. Houd er rekening mee dat genoemde publicatiedata slechts een grove schatting zijn. Zodra een tender op Negometrix is gepubliceerd, plaatsen wij een directe link naar de bestanden op Negometrix. Na sluiting van de selectiefase zal de Openbare Tender worden verwijderd van deze pagina.

Meer informatie of vragen? Mail: MenCuitgiftecapaciteitSO@rotterdam.nl.

Delftsestraat-West

 

Delftsestraat-West

Delftsestraat-West - d.d. 18 november 2022

Gemeente Rotterdam start een marktselectieprocedure met openbare voorselectie voor de verkoop van gemeentelijk vastgoed in het Schiekadeblok. Dit vastgoed betreft de grond met opstal van vier panden die vallen onder de adressen Delftsestraat 21 t/m 33 en Delftseplein 38-39 met in totaal een oppervlakte van c.a. 7.500m2 BVO. De grond onder de openbare weg welke overlapt met deze adressen wordt niet uitgegeven.

De opgave bij deze panden is renovatie en transformatie met oog voor behoud van de wederopbouwarchitectuur. Er is een mogelijkheid voor optoppen in maximaal twee lagen. De panden zullen zowel aan de zijde van de Delfstestraat als aan de Delftsehof een goede uitstraling moeten hebben. Qua programma is de opgave gericht op het behoud van het creatief-innovatief ecosysteem en daarmee op het zoveel mogelijk huisvesten van huidige ondernemers, die hier nu op basis van tijdelijkheid zitten. De verkoop wordt gegund aan de partij die duurzaam verbonden wil blijven aan het vastgoed en die een plan indient met de beste prijs- en kwaliteitsverhouding. Gemeente Rotterdam wil uiteindelijk één marktpartij contracteren die de panden aankoopt en de opgave voor deze panden realiseert voor eigen rekening en risico conform het ingediende plan.

De panden worden momenteel in tijdelijk beheer verhuurd. De panden maken onderdeel uit van het cultuurhistorisch waardevolle ensemble aan de Delftsestraat. Het onderhoud aan de panden is op basisniveau uitgevoerd. Nu moet er geïnvesteerd worden zodat de panden langere tijd bruikbaar en interessant blijven voor de huisvesting van ondernemers en om zo mogelijk meer ondernemers te huisvesten.

Zie de selectieleidraad voor een nadere omschrijving van de opgave, daarvoor dient u zich eerst aan te melden bij Negometrix.

Het Vossenhol

Het Vossenhol

Het Vossenhol - d.d. 14 april 2022

De Gemeente zet haar ontwikkellocatie het Vossenhol aan de Schiedamseweg, via een marktselectieprocedure in de markt. De Gemeente contracteert één marktpartij die de grond in bouwrijpe staat van de Gemeente tegen marktconforme voorwaarden koopt en vervolgens voor eigen rekening en risico het plan ontwikkelt en realiseert. Er komen 6 gezinswoningen op een maatschappelijke plint.

Zie voor een nadere omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden Gepubliceerde Tenders (negometrix.com)

Sportcampus

 

Partnerselectie voor Sportcampus - d.d. 10 februari 2022
Gemeente Rotterdam is voornemens om het deelgebied Noord en deelgebied Zuid van de gebiedsontwikkeling Sportcampus Rotterdam te herontwikkelen. Sportcampus is één van de grotere binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Rotterdam en biedt een uitgelezen kans om flink bij te dragen aan de woningbouwambities van de stad. Deze partnerselectie leidt tot een partner waarmee een haalbaarheidsstudie voor de gehele Sportcampus wordt uitgewerkt met als uiteindelijk doel de ontwikkeling en realisatie van deelgebied Noord; 450-500 woningen met aanvullende voorzieningen. Bij een succesvolle en prettige samenwerking in het noordelijk deelgebied kan de gemeente de samenwerking (inclusief grondverkoop) voortzetten voor het zuidelijk deelgebied van Sportcampus met de geselecteerde partner – onder voorbehoud dat het zuidelijk deel beschikbaar komt. Over de ontwikkeling en planning van het zuidelijk deelgebied ontstaat gedurende de ontwikkeling van het noordelijk deelgebied meer duidelijkheid.

Een complexe en ambitieuze gebiedsontwikkeling zoals de Sportcampus vraagt om goede afstemming en langjarige samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Om deze reden is er gekozen voor een partnerselectie. Door middel van een partnerselectie wenst de gemeente een partij of consortium te selecteren waarmee gezamenlijk wordt gewerkt aan het waarmaken van het hoge ambitieniveau voor de Sportcampus. Het doel van deze partnerselectie is het vroegtijdig betrekken van marktkennis en ontwerptalent om gezamenlijk met gemeente, corporatie en beoogde ontwikkelaar te komen tot de meest optimale invulling van de ontwikkeling van de Sportcampus.

Zie de voorselectieleidraad voor een nadere omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.

Hof van Maasdam

Ontwikkellocatie Hof van Maasdam - d.d. 7 februari 2022
De Gemeente wil haar ontwikkellocatie Hof van Maasdam Fase 1 gelegen aan de Van der Duijn van Maasdamweg in Park 16Hoven, via een marktselectieprocedure in de markt zetten.
Het te ontwikkelen programma bestaat uit een centrumblok met woningen, een voorzieningenplint en parkeerplaatsen. De woningbouwopgave omvat maximaal 132 woningen waarvan 110 gestapelde sociale huurwoningen die onderdeel worden van de portefeuille van woningcorporatie Havensteder. 
De overige 20-22 woningen zijn grondgebonden koopwoningen in het dure segment. Het parkeren voor alle woningen dient te worden ingepast op eigen terrein.
Het voorzieningenprogramma omvat een kleinschalige buurtsupermarkt (maximaal 750 m2 bvo), een horecagelegenheid (categorie 1) van maximaal 150 m2 bvo en 950 m2 voor maatschappelijke functies.
De Gemeente wil één marktpartij contracteren die de grond in bouwrijpe staat van de Gemeente tegen marktconforme voorwaarden koopt c.q. in eeuwigdurende erfpacht verkrijgt en vervolgens voor eigen rekening en risico haar plan tot ontwikkeling en realisatie brengt.

Zie de voorselectieleidraad voor een nadere omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.