ZOHO Joep Boute - Bouwen aan Rotterdam

vooraankondiging openbare tenders

BETERE VOORBEREIDING OP OPENBARE TENDERS

Op deze pagina informeert de gemeente Rotterdam de markt over aankomende Openbare Tenders alvorens ze open staan voor inschrijving. Hierdoor kan je je als marktpartij voorbereiden op de officiële publicatie op het aanbestedingsplatform Negometrix. Houd er rekening mee dat genoemde publicatiedata slechts een grove schatting zijn. Zodra een tender op Negometrix is gepubliceerd, plaatsen wij een directe link naar de bestanden op Negometrix. Na sluiting van de selectiefase zal de Openbare Tender worden verwijdert van deze pagina.

Meer informatie of vragen? Mail: MenCuitgiftecapaciteitSO@rotterdam.nl.

Romeynshof Ommoord

GEBIEDSONTWIKKELING ROMEYNSHOF
De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om te verdichten binnen het bestaand stedelijk gebied. Voor de wijk Ommoord betekent dit met name verdichting rondom de metrostations. De vernieuwingsopgave van het voorzieningencentrum Romeynshof biedt mogelijkheden om substantieel woningbouw toe te voegen rondom het metrostation Romeynshof, waarvoor gemeente Rotterdam graag marktpartijen uitnodigt middels een concurrentie gerichte dialoog voor deze gebiedsontwikkeling. Het doel is het vinden van een integrale oplossing voor het toevoegen van woningen, de herontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed en de herhuisvesting van het bestaande gezondheidscentrum.

Klik hier voor meer informatie of het aanmelden via NegoMetrix.