PLAN PARKHAVEN GAAT VOLGENDE FASE IN

Het plan voor woningbouw aan de Parkhaven gaat een volgende fase in. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp-bestemmingsplan voor het Parkhavengebied op 15 februari vrijgegeven voor terinzagelegging.  Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 28 februari tot en met 11 april ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan vormt de juridische vertaling van het Masterplan – plan op hoofdlijnen - voor de Parkhaven dat begin vorig jaar door de gemeenteraad is aangenomen. Het plan gaat uit van een woningbouwprogramma van circa 650 woningen in het gebied links en rechts van de Euromast. De nieuwbouw bestaat uit drie gebouwen ten noorden van de Euromast en vijf gebouwen ten zuiden van de Euromast. De hoogte van de appartementengebouwen varieert van 26 tot 70 meter.

Naast wonen ruimte voor voorzieningen en groen
Het bestemmingsplan gaat in op de mogelijke toekomstige inrichting van de Parkhavenstrook bij de Euromast. Op de begane grond van de geplande appartementengebouwen is ruimte voor horeca, kantoren, kleinschalige bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. Mogelijk komt er ook een boetiekhotel met maximaal 50 kamers. De kade aan de Parkhaven wordt autovrij gemaakt en verandert in een groene kade met veel ruimte om te wandelen en fietsen. Het groen dat deels plaats moet maken voor woningbouw, wordt gecompenseerd.  Voor het parkeren van de auto’s van toekomstige bewoners en bezoekers komt zowel ten noorden als ten zuiden van de Euromast een ondergrondse parkeergarage. Er blijft ruimte in het plan voor de midgetgolfbaan. Voor het bestemmingsplan zijn onder andere onderzoeken gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit, geluid en de verkeersafwikkeling.

Vervolgstappen
Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen zes weken lang, van 15 februari tot en met 11 april 2022, reageren op het bestemmingsplan: ze kunnen een ‘zienswijze’ (mening) indienen over het plan. De binnengekomen zienswijzen kunnen nog tot aanpassingen leiden in het bestemmingsplan. 
Het is de gemeenteraad die het bestemmingsplan voor de Parkhaven uiteindelijk vaststelt.  De gemeenteraad betrekt daarbij de binnengekomen zienswijzen. Meer informatie over de plannen voor de Parkhaven en de manier waarop er een zienswijze kan worden ingediend, is te vinden op www.rotterdam.nl/parkhaven

Informatiebijeenkomst op 23 maart 2022
Op woensdagavond 23 maart 2022 is er een digitale informatieavond over het bestemmingsplan. Omwonenden en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. De bijeenkomst begint om19.30 uur (digitale inloop vanaf 19.15 uur). U kunt zich tot en met 21 maart aanmelden voor de bijeenkomst via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/270984571147

Ontwikkelovereenkomst
De gemeente en de ontwikkelcombinatie ParkHaven ondertekenen binnenkort een ontwikkelovereenkomst voor het woningbouwplan Parkhaven. De gemeente heeft het voornemen om een ontwikkelovereenkomst aan te gaan, in december gepubliceerd op deze website en het Europese aanbestedingsplatform. Er zijn geen bezwaren tegen het voornemen binnen gekomen.

lees hier meer over onze andere mijlpalen