fietser in hoek van holland

GEMEENTEBEZIT IN DE VERKOOP 

DE GEMEENTE ALS (GEDEELTELIJK) EIGENAAR VAN DE GROND

Als de gemeente (deels) eigenaar is van de bouwgrond dan moet je eerst afspraken maken over de ontwikkeling van de grond of het object. Vaak zijn er eisen over onder andere de duur van bouwplanontwikkeling, de programmering, de grondkosten en stedenbouwkundige voorwaarden. De gemeente Rotterdam werkt hard aan het beschikbaar maken van nieuwe bouwlocaties.

Gemeentelijk vastgoed
Gemeentelijk vastgoed dat niet meer tot de gemeentelijke kernportefeuille behoort wordt verkocht. Op de verkoop pagina van gemeentelijk vastgoed kun je zien welk vastgoed er in de verkoop staat. 

Bouwgrond voor zelfbouw of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Soms stelt de gemeente bouwgrond enkel beschikbaar ten behoeve van zelfbouw of collectief particulier opdrachtgeverschap. Op zoek naar een zelfbouwkavel? Op deze pagina lees je meer over kavelverkoop. 

foto noordereiland

Bouwgrond
Het merendeel van de gemeentelijke bouwgrond wordt door middel van een meervoudige selectieprocedure op de markt gezet (ook wel tenderen genoemd). Bij het tenderen van bouwlocaties stelt de gemeente eisen en voorwaarden die door middel van een tender door marktpartijen wordt uitgewerkt. Regelmatig komen er gronden op de markt ten behoeve van woningbouwprojecten. Deze kun je terug vinden in de tenderkalender.


 

Tenders
Via Negometrix blijf je op de hoogte van alle vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten van de gemeente Rotterdam. Meld je hier aan bij Negometrix.

Klein stuk gemeentegrond nodig
Is de gemeente eigenaar van minder dan de helft van de benodigde bouwgrond? Dan kun je contact opnemen met de gemeentelijke stadmaker van het gebied. Dat kun je doen door een mail te sturen aan bouwinitiatievenso@rotterdam.nl o.v.v. <50% gemeentelijk bouwgrond.
 

bruggen van rotterdam

Unsolicited Proposal - Marktinitiatief op Gemeentegrond
Sinds 2018 is het mogelijk om marktinitiatief door te ontwikkelen op gemeentegrond zonder dat je hiervoor een tender dient te doorlopen. Deze bijzondere gunningswijze wordt enkel toegepast wanneer er sprake is van een grote mate van toegevoegde waarde aan de stad Rotterdam. Wij noemen dit een zogenaamde Unsolicited Proposal (UP). Deze regeling is beschikbaar gemaakt om de woningbouwproductie te versnellen en om innovatie op de doelstellingen van de gemeente uit te lokken. Het indienen van een UP is aan een strikte procedure gebonden.  Overweeg je dit te doen? Vraag meer informatie aan via bouwinitiatievenSO@rotterdam.nl.