boogjes noord

bouwen aan noord.

Noord

Rotterdam-Noord heeft ongeveer 52.000 inwoners op een oppervlakte van 5,2 km2. De grenzen worden gevormd door de Delfshavense Schie, de Rijksweg 20 (A20), de Rotte en de spoorrails. Het oudste deel van Rotterdam-Noord dat als woonwijk voor Rotterdam is opgezet is het Oude Noorden. Door het graven van de Rotterdamse Schie in 1344 ontstonden er twee polders: de Blijdorpse polder en de Bergpolder. De Rotterdamse Schie liep waar nu de Stadhoudersweg en de Schiekade lopen. Noord bestaat uit zes wijken: Agniesebuurt, Bergpolder, Blijdorp, Liskwartier, Oude Noorden en de Provenierswijk.

Vuistregels voor dit gebied   Hoogbouwvisie

 

FACTS & FIGURES
Noord kent veel vooroorlogse woningbouw. Ongeveer 68% van alle woningen is gebouwd voor 1945. Hiervan zijn maar 3% eengezinswoningen. Dit terwijl het Rotterdamse gemiddelde op 27% ligt. De gemiddelde WOZ-waarde per m2 ligt bijna € 300 hoger dan het gemiddelde. Het aantal koopwoningen in de verschillende wijken kent grote verschillen. Zo is in Blijdorp meer dan de helft van de woningvoorraad een koopwoning en is dat in de Agniesebuurt nog geen twee op de tien woningen. Noord kent een groot funderingsrisicogebied. 85% van alle woningen staat in een gebied waar risico is op funderingsproblemen. Kijk hier voor alle wijkprofielen in Noord.

Starten met je bouwplan

Meteen weten bij wie je moet zijn? Beantwoord de vragen hieronder, dan
koppelen we je aan de juiste contactpersoon.

Is de gemeente (deels) eigenaar van de grond of het object waar u woningbouwplannen heeft?

Ja Nee

Bent u zelf eigenaar van de grond of het object?

Ja Nee

Past uw woningbouwplan binnen het bestemmingsplan?

Ja Nee

Betreft uw woningbouwplan minder dan 20 woningen?