lindesingel

bouwen aan hillegersberg schiebroek.

Hillegersberg Schiebroek

In het noorden van Rotterdam ligt Hillegersberg-Schiebroek. Een gebied met veel natuur om te ontsnappen en met een rijke geschiedenis en monumentale panden. Het gebied heeft vijf wijken: Hillegersberg Noord, Hillegersberg Zuid, Schiebroek, Terbregge en het Molenlaankwartier. Na de Tweede Wereldoorlog ging de bouw van het gebied hard. Tussen 1950 en 1970 zijn de meeste huizen gebouwd.

Vuistregels voor dit gebied

FACTS & FIGURES
Er wonen momenteel bijna 45.000 mensen op 6,26 km2. Voornamelijk gezinnen met (jonge) kinderen. De staat van onderhoud van de buurt wordt door 65% van de bewoners als goed gewaardeerd, waar dat gemiddeld in Rotterdam 49% is. Meer dan de helft van alle woningen staat binnen het funderingsrisicogebied. Er wonen relatief veel mensen met een hoog inkomen in het gebied (30%). In het Molenlaankwartier is dat zelfs 49%. Dat zien we ook weer terug in de WOZ-waardes in de wijk. 72% van de woningen in het Molenlaankwartier hebben een hoge WOZ-waarde (>€ 238.000). In Terbregge is dat zelfs 77%. In de wijk Schiebroek zien we daarentegen een hoog percentage sociale huur: 49% ten opzichte van 44% gemiddeld in Rotterdam. De andere wijken hebben minder sociale huurwoningen dan gemiddeld. Kijk hier voor alle wijkprofielen in Hillegersberg-Schiebroek.  

Starten met je bouwplan

Meteen weten bij wie je moet zijn? Beantwoord de vragen hieronder, dan
koppelen we je aan de juiste contactpersoon.

Is de gemeente (deels) eigenaar van de grond of het object waar u woningbouwplannen heeft?

Ja Nee

Bent u zelf eigenaar van de grond of het object?

Ja Nee

Past uw woningbouwplan binnen het bestemmingsplan?

Ja Nee

Betreft uw woningbouwplan minder dan 20 woningen?