Leuvehaven - Joep Boute

bekendmaking enkelvoudige gunningEN
 

bekendmaking enkelvoudige gunning
gemeentegrond en gemeentelijk vastgoed

Op deze pagina informeert de gemeente Rotterdam de markt over voorgenomen overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn. Hierdoor kan je kennisnemen van een voornemen en van de motivatie van de gemeente om een overeenkomst met de betreffende marktpartij aan te gaan. Binnen de aangegeven vervaltermijn kun je aangeven dat je je niet kunt verenigen met dit voornemen. 
Meer informatie of vragen? Mail: MenCuitgiftecapaciteitSO@rotterdam.nl.

Verkoop grond Kratonkade - 19 januari 2022
Objectinformatie
Adres: Lloydkade Rotterdam
Percelen: Gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 563,
Perceelgrootte: ±2.500 m²

Voornemen tot aangaan overeenkomst SAWA
De gemeente Rotterdam is voornemens om een ontwikkelovereenkomst te sluiten met een combinatie van een ontwikkelaar en een bouwer (de Ontwikkelcombinatie)[1] voor het project SAWA – een woningbouwontwikkeling aan de Kratonkade in het Lloydkwartier – en de daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef genoemde gronden daarvan.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 10 februari 2021, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan MenCuitgiftecapaciteit@rotterdam.nl, onder vermelding van M&C22/000001.

[1] de vennootschap onder firma SAWA VOF, met als bestuurders Era Contour B.V. en Lloydblok F B.V.

Klik hier voor het volledige bericht

Parkhaven

PARKHAVEN - 24 december 2021
OBJECTINFORMATIE
Adres: Parkkade Rotterdam
Percelen: Gemeente Delfshaven, sectie G, nummers 637 en 638, beiden gedeeltelijk, sectie E nummer 1881 gedeeltelijk
Perceelgrootte: +/- 12.500m2

Voornemen tot aangaan overeenkomst Parkhaven
De gemeente Rotterdam is voornemens om een ontwikkelovereenkomst te sluiten met een combinatie van ontwikkelaars en bouwers (de Ontwikkelcombinatie) voor het project Parkhaven - een woningbouwontwikkeling aan de Parkhaven aan weerszijden van de Euromast - en de daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef genoemde gronden en/of uitgifte in erfpacht daarvan.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 18 januari 2021, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan MenCuitgiftecapaciteitSO@rotterdam.nl onder vermelding van M&C21/0023128.

Klik hier voor het hele bericht.

fotocredits Jan Bijl

BEDRIJFSRUIMTEN DELIPLEIN- 24 december 2021
OBJECTINFORMATIE
Adres: Deliplein Rotterdam
Percelen: Gemeente Rotterdam, sectie P, complexaanduiding 2449-A en 2469-A
Zie voor volledige overzicht te verkopen registergoederen het ‘overzicht bedrijfsruimten/ appartementsindexen rondom het Deliplein te Rotterdam’.

Voornemen tot aangaan overeenkomst Deliplein
De gemeente Rotterdam is voornemens om de appartementsrechten die recht geven op het gebruik van bedrijfsruimten aan het Deliplein (de winkelunits) over te dragen aan Stichting Deliplein en daartoe een koopovereenkomst met de Stichting aan te gaan.
Naar het oordeel van de gemeente is de Stichting de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor verkrijging van de winkelunits.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk vrijdag 21 januari 2022, 12:00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan mw.tans@rotterdam.nl, onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop winkelunits Deliplein”. 

lees hier het volledige bericht