vos botu

SNEL AAN DE SLAG

aanvraag omgevingsvergunning

Als je de grond bezit en je ontwikkeling past in het bestemmingsplan dan kun je in veel gevallen direct een omgevingsvergunning aanvragen.
We raden je aan om voordat je een definitieve vergunning aanvraagt hier een conceptaanvraag in te dienen


Uiteraard moeten je plannen voldoen aan wettelijke regelgeving en aan gemeentelijk beleid. De vuistregels kunnen je bij de planvorming op weg helpen. Deze geven de hoofdzaken weer van het gemeentelijk beleid en beknopte informatie over privaatrechtelijke en financiële zaken. Let ook op de regeling erfpacht conversie.

Bij grotere ontwikkelingen (meer dan 20 woningen) of bij ontwikkelingen waarbij een grote impact op de omgeving wordt verwacht, komen de stadmakers van de gemeente Rotterdam graag met je in contact om de uitwerking samen te bespreken. Dat kan door een mail te sturen naar bouwinitiatievenso@rotterdam.nl o.v.v. impact.
Wij zien uit naar je plannen!